Седемнадесет

Седемнадесет: тънката граница между отчаянието и надеждата

„XVII“ е филм, който ни нашепва за неумолимата логика на желанията и техните последствия, но и за черния хумор на Съдбата, от чиито въздействия дори боговете се боят.