Барбара Уолтърс – поглед към една грандама на американската журналистика

Барбара Уолтърс успява да увековечи името си в летописите на американската история и журналистика с множество успехи и умения, която демонстрира на малкия екран. Нейната популярност в публичното пространство се свързва основно с работата ѝ в The View, Today, ABC News, като това са само част от важните трибуни и телевизионни програми, в които откриваме гласа на Барбара Уолтърс. През 1976 година тя става първата жена водещ на вечерни новини в САЩ. Дългогодишната ѝ работа като журналист носи на Уолтърс някои от най-големите отличия в сферата, включително награда за цялостен принос на НАТАС през 2000 година.