„Чуден свят“ в България: протести и разгневени родители

Коментари и протести обградиха сюжета, в който екипът е поставил лица, които рядко намират платформа в анимационното кино – трикрако куче, разведени родители, хомосексуален герой.