Торбалан

Торбалан: „Всяко нещастно семейство е нещастно посвоему.“

„Торбалан“, най-новият филм по негова история е по-скоро спиритуална адаптация на квинтесенцията на автора (която той разгръща изцяло с последвалите класическите романи, новели и разкази), отколкото директна адаптация на оригиналната фабула. Всъщност, историята на филма започва горе-долу там, където тази на разказа приключва…