Аз, капитан: Триумфът от преследването на смелата мечта

Инстинктът е тази невидима страна от човешкия характер, която омагьосва съзнанието. Разводнява мисълта на подчинения,…