„Кино в Родопите“ – безплатни български прожекции в продължение на 9 месеца

Стартира проектът “Кино в Родопите, който ще предостави на жителите в Смолян 9-месечна програма от прожекции и образователни събития. Основната цел на фондация РИФЕ е децентрализирането на културния живот в страната и възобновяване на културните традиции, обвързани с представяне на качествено българско и световно филмово изкуство.