Книгоиздаване

Студентски филм представя 25-годишното развитие на специалността „Книгоиздаване“

Краткият филм, дело на завършващите студенти,  разкрива историята и развитието на специалност „Книгоиздаване“ през изминалия четвърт век