Оттук дотам

Оттук дотук: дяволът в приятелска премяна

В същността си битът не е негативно измерение, защото при неговото абсолютно отрицание настава хаос. В двуизмерния свят на една кръчма във филма “Оттук дотук” битът е дяволът в приятелска премяна.