Човекът срещу живота: Борбата на Иняриту

Подобно на най-трогващия филм на Иняриту тази дума – красиво, „бютифул“ – няма особено значение как ще е изписана. Важен е нейният смисъл. Така, че щом бъде произнесена или написана, да успява да стопля. Да изпълва. Да обнадеждава. Да бъде изречена честно. С обич. Biutiful.