Коста Каракашян: За много зрители танцовото кино остава абстрактно

Танцовото изкуство в България неотскоро преплита своите стъпки с киното и Коста Каракашян за пореден път доказа това.