Близо

Близо: Можеш ли да ми бъдеш приятел?

Най-силното качество на „Близо“ е в разнообразието от трогващи моменти. Дори в мълчанието се откроява тъга, която не би могла да въздейства така, ако се използваше диалог.